Filtrera enligt anmälarens namn eller förtroendeuppdrag, skriv in sökordet i textfältet

Förtroende- eller tjänsteuppdrag

Ledningspositioner eller förtroendeuppdrag i samfund som idkar i näringsverksamhet

Betydande förmögenhet

Andra knytningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag