Filtrera enligt anmälarens namn eller förtroendeuppdrag, skriv in sökordet i textfältet
Förtroende- eller tjänsteuppdrag
Ledningspositioner eller förtroendeuppdrag i samfund som idkar i näringsverksamhet
Betydande förmögenhet
Andra knytningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag